عرقیات و اسانس ها   

 

 

 

شرکت گیاهان سبز زندگی با بهره گیری از تکنولوژی مدرن روز دارای انواع تولیدات با منشاء گیاهی از جمله انواع عرقیات - اسانسها و عصاره های گیاهی می باشد.
تنوع تولیدات بر حسب گیاهان عمده ایران،  بالغ بر 32 نوع می باشد.
برخی از عرقیات تولیدی این شرکت در برگه های ضمیمه نامبرده شده است.
چنانچه عرقیاتی دیگری نیز مورد نظر مشتریان محترم باشد،  در فصل گیاه مورد نظر به صورت سفارشی تولید خواهد شد.